Vybraná témata konference

 • Mark Johnson: Udržitelná regenerace měst, úloha brownfieldů při plnění nových výzev
  Města dnes čelí mnoha tlakům. Sociální změny, ceny bydlení, zvýšené potřeby mobility a měnící se klima jsou hlavními faktory v otázkách udržitelnosti měst a veřejného zdraví. Politické vedení a strategie ne vždy uznávají nebo udržují krok s mírou změn, které dnes zažíváme. Moje prezentace bude diskutovat o těchto faktorech a představí několik případových studiích, které úspěšně řeší výzvy v Severní Americe, Velké Británii a České republice.
 • Panattoni Europe: Udržitelný přístup ke výstavbě průmyslových budov
  Cest které vedou k udržitelné výstavbě je dnes řada, ale která cesta je ta nejlepší? S globální klimatickou změnou nelze bojovat populistickými výkřiky. Každodenní reálné kroky jsou jedinou cestou, jak minimalizovat negativní dopad lidské činnosti. Panattoni Europe odhalí nejen současné aktivity, ale i budoucí plány nejaktivnějšího tuzemského stavitele industriálních parků.
 • Bernard Storch: Plastická chirurgie města
  Města se neustále mění, rozšiřují se a omezují. Technologický pokrok společnosti a programové změny ve městech často způsobují časté dramatické tektonické přesuny. Brownfieldy jsou viditelným příznakem městské dynamiky, kterou zakládáme urbanistické prázdnoty, jizvy nebo bariéry. Jak mohou naše nové zásahy do brownfieldů pomoci znovu interpretovat existující městskou strukturu, přinést novou identitu a znovu vynalézat způsob, jakým využíváme tyto prostory?
 • Budovy v boji proti suchu
  Udržitelné hospodaření s vodou díky vleklým a opakujícím obdobím sucha se stává tématem číslo 1. Jak připravit budovy na klimatickou změnu? Jak ušetřit každou kapku a ochladit okolí? Mohou nám budovy pomoct v boji proti suchu?
 • Komunikaci účastníků konference zajišťuje eventee
Více o programu

Galavečer

 • Recepce v rezidenci velvyslance USA
  Slavnostní zakončení konference proběhne v rezidenci velvyslance USA Stephena Kinga v Petschkově vile v Bubenči. Recepce v tomto výjimečném prostředí bude příležitostí pro výměnu dojmů s mluvčími a pozvanými hosty konference. VIP vstup na večerní recepci si můžete zakoupit při registraci na Konferenci.

Generální partner

Hlavní partneři

Záštitu poskytli

Partneři

Organizátor konference

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři