O konferenci

DEKARBONIZACE JAKO CESTA K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI

O konferenci

Staňte se účastníky konference Šetrné budovy 2024, kde se zaměříme na klíčové téma dekarbonizace a její rozhodující úlohu při plnění závazku dosáhnout nulové uhlíkové stopy v Evropě do roku 2050, jak je stanoveno v Pařížské dohodě. Vstupte do světa možností, které dekarbonizace nabízí, a to nejen s ohledem na životní prostředí, ale také jako katalyzátor pro významný rozvoj podnikání. Naším cílem je nabídnout účastníkům inspiraci a představit konkrétní příklady udržitelných řešení, které formují budoucnost.

Program

Program konference je strukturován kolem pohledů různých segmentů stavebnictví na dekarbonizaci a zahrnuje pět tematických bloků a tři klíčové řečníky.

Klíčoví řečníci

Nechte se inspirovat zkušenostmi významných osobností, které hrají klíčovou roli v přístupu k dekarbonizaci:

 • Vicente Guallart: Uznávaný architekt, známý svou prací v oblasti ekologických městských a stavebních projektů, zejména díky svému působení jako bývalý hlavní architekt Barcelony.
 • Ana Cunha: Strategická poradkyně pro udržitelnost v Deerns Group, která představí inovativní inženýrské projekty a příklady udržitelnosti z významných projektů jako jsou Bosco Verticale, Triodos Bank Headquarters a Maison de l'Île-de-France.
 • Andrew Waugh: Zakládající ředitel architektonické kanceláře Waugh Thistleton Architects, který sdílí více než 20 let odborných znalostí v oblasti návrhu budov s důrazem na obnovitelné, přírodní materiály.

Přehled tematických bloků

 1. Development/Design: Role designu a projektování udržitelných projektů a praktické ukázky úspěšné realizace.
 2. Materiály/Cirkularita: Důraz na cirkulární principy a přírodní materiály pro zachování a šetření primárních zdrojů a snižování uhlíkové stopy.
 3. Technologie/Prostředí: Ukázka role technologií při snižování uhlíkové stopy a zajištění kvalitního vnitřního prostředí budov.
 4. Finance/ESG: Řešení dopadu faktorů ESG (Environmental, Social, Governance) na financování a reporting nemovitostí.
 5. Dekarbonizační Roadmapa: Představení dekarbonizační roadmapy České rady pro šetrné budovy, která nabídne detailní pohled do problematiky a doporučení pro dosažení nulových emisí do roku 2050.

Panelové Diskuze

Každý tematický blok obsahuje moderovanou panelovou diskusi se zástupci jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Diskuse moderuje Michala Hergetová.

Panelisté

Mezi významné panelisty patří lídři odvětví a odborníci jako Pascal Eveillard (Saint-Gobain Group), Petr Palička (Penta Real Estate), Eva Nykodymová (Skanska), Michal Petřík (BUILDSYS, a.s.), Jon Hale (Chapman Tayor) a Petr Hejduk (Daikin). Jednáme o účasti zástupců příslušných ministerstev v diskusích.

Formát konference

 • Datum: 5. března 2024
 • Místo: Stages Hotel Prague, a Tribute Portfolio Hotel, Českomoravská 19a, Prague 9
 • Formát: Osobní účast
 • Jazyk: Dvojjazyčný (česky/anglicky) se zajištěným simultánním překladem

Informace pro účastníky

Každý účastník konference obdrží sborník prezentací, který jim poskytne přístup k cenným poznatkům a diskusím, jež se odehrály během setkání.

Přidejte se do diskuze o dekarbonizaci a udržitelnosti a prozkoumejte obrovský potenciál, který tato témata nabízejí pro společnosti. Staňte se nedílnou součástí transformačního zážitku na konferenci Šetrné budovy 2024!

Generální partner

Saint Gobain

Generální partner

Hlavní partneři

Záštitu poskytli

Partneři

 

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři