Klíčoví přednášející

Moderátor: Nikita Poljakov

zástupce šéfredaktora Hospodářských novin, Economia, a.s.

Nikita působí v Hospodářských novinách od roku 2010, nejprve na pozici vedoucího ekonomické sekce deníku a od března 2017 zastává pozici zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Akademické znalosti v oboru několik let prohluboval na londýnských univerzitách, naposledy na London School of Economics and Political Science. Dlouhodobě se věnuje průmyslovému sektoru, energetice, finančním skupinám a private equity fondům.

Petr Michálek

ředitel divize Čechy, Skanska

Petr dokončil studium oboru ekonomika řízení ve stavebnictví na Vysokém učení technickém v Brně v roce 2001. Do Skanska nastoupil již v roce 2002, na řadovou pozici ve strategické jednotce. Po čtyřech letech ve firmě absolvoval stáž ve Skanska Financial Services ve Stockholmu a přijal místo ředitele Odboru financování a risk managementu, následně si prošel řadou dalších manažerských pozic. V současnosti je výkonným ředitelem divize Skanska Čechy, která se zabývá jak pozemním, tak inženýrským stavitelstvím. Na globální úrovni je ve Skanska aktivním členem skupiny Operational Efficiency Network. Petr je rodák z Chebu, má tři děti a čas tráví nejraději s nimi, a když zbude volná chvilka, rád ji stráví na tenise, na horách v létě i v zimě, anebo na kole.

Henrik Davidsson

Senior Vice President Operational Efficency, Skanska a.s

Henrik začal pracovat pro Skansku v roce 2002 na projektech a pak na různých pozicích jako projektový manažer, oblastní manažer a marketingový manažer. Nyní pracuje jako Senior Vice President pro Operational Efficiency, která zahrnuje: zodpovědnost za R&I (výzkum a inovace), efektivitu projektů, udržitelnost, digitalizaci a znalostní management v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Žije se svou rodinou v Praze.

Ondřej Doule

vesmírný architekt, Space Innovations LLC, Florida Institute of Technology

Ondřej vystudoval fakultu architektury ČVUT, poté získal nadstavbu v managementu a vědách ve vesmíru na International Space University. Po stáži v NASA ARC založil virtuální studio Space Innovations, s.r.o. a sestavil projekt SHEE (který byl letos úspěšně dokončen). Následně pracoval jako Hardware expert pro NASA KSC a v současnosti působí jak Assistant Professor, dokončuje doktorát v oblasti kokpitů kosmických lodí pro komerční pilotované lety do vesmíru a koordinuje drobné projekty v oblasti pozemské stavební a systémové architektury kosmických systémů.


Martin Hardenfels

Head of Project Sales, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Martin se svým týmem poskytuje podporu při vývoji koncepcí a pro plánování řešení automatizace budov, a to jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce. Již 25 let pracuje v oblasti elektrotechniky na straně konstruktérů, provozovatelů a výrobců a téměř 15 let pro společnost WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Martin je elektrotechnik s diplomem "master craftsman".

Tomáš Andrejsek

předseda představenstva České rady pro šetrné budovy

Tomáš se v oblasti stavebnictví a designu interiérů pohybuje od roku 1998, podařilo se mu vybudovat a téměř 10 let vést české a slovenské zastoupení firmy Kaldewei. Od roku 2011 řídí se svým kolegou české zastoupení ELAN Interior. V roce 2016 byl zvolen jako předseda představenstva Rady pro šetrné budovy, ve které se také angažuje v pracovní skupině Zdravé vnitřnímu prostředí.

Josef Žák

vedoucí oddělení VDC (Virtual Design and Construction), Skanska

Josefova alma mater je ČVUT v Praze, prostřednictvím své činnosti ve vědě, výzkumu a aplikaci inovací studoval a pracoval na University of Calgary (Kanada), University of  California, Berkeley (USA) a v holandské konzultační a projekční kanceláři Geonius. Josef se jako stavební inženýr a softwarový konzultant podílel na celé řadě velkých projektů u nás a ve světě.  Je autorem více než 60 publikací v oboru stavebnictví, přednáší na ČVUT v Praze. Ve společnosti Skanska se se svým týmem věnuje digitalizaci a technické podpoře napříč rezidenčním a komerčním developmentem a stavbami infrastruktury.

Milan Ďurčovič

obchodní ředitel pro společnost Peikko Group pro střední a východní Evropu

Vo Fínskej spoločnosti Peikko Group pracuje od roku 2009. V minulosti sa venoval vývoju výrobkov pre priemyselné betónové podlahy. V súčasnosti vedie obchodné pobočky spoločnosti Peikko v strednej a východnej Európe, vrátane pobočky Peikko Czech republic s.r.o.

Adam Rujbr

majitel Adam Rujbr Architects s.r.o.

Adam je autorizovaný architekt ČKA, promoval v roce 1998 na FA VUT v Brně a mezinárodní zkušenosti získal jako samostatný architekt ve společnostech Elseremo a Technoart Czech. Od roku 2004 vede studio Adam Rujbr Architects s.r.o. tým sedmi architektů a inženýrů s působností po celé ČR s kancelářemi v Brně a Praze. Adam Rujbr Architects s.r.o. se zabývá nízkoenergetickými a pasivními domy od svého vzniku, od roku 2016 je aktivním členem České rady pro šetrné budovy.

 

Libor Musil

zakladatel a předseda představenstva, LIKO-S

Libor je zakladatel a předseda představenstva rodinné firmy LIKO-S, a.s., která vyrábí montované haly, vestavky, interiérové příčky či mobilní stěny. Firmu založil v roce 1992 a postavil ji na Baťovských tradicích a principech respektu, lásce k řemeslu…velký inovátor, visionář, který v podnikání prosazuje zelené technologie.

David Labardin

zástupce generálního ředitele VCES a.s. a ředitel a předseda představenstva Linkcity, dceřiných společností skupiny Bouygues Construction v České republice a na Slovensku.

David získal rozsáhlé know-how v oblasti řízení velkých a komplexních projektů díky více než 15letým zkušenostem s různými typy stavebních projektů (od rezidenčních po velké infrastrukturní projekty), realitních projektů a staveb na klíč (rezidenční i komerční budovy). Díky silné regionální pozici ve výstavbě a developerské činnosti, ale i díky inspirativním zkušenostem skupiny Bouygues z mezinárodních projektů, je společnost VCES schopna zajistit komplexní realizaci projektů, podporovat rozvoj chytrých měst (Smart Cities) a uplatňovat efektivní přístup „one-stop-shop“ pro průmyslové / výrobní a logistické provozy.

Pavel Berka

jednatel, výrobní manažer, REMAT GLASS s.r.o.

Pavel je absolovent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulty Technologie ochrany životního prostředí. Více jak 20 let pracuje v oblasti nakládání s odpady. Od roku 2004  je spolumajitelem  firmy  REMAT GLASS s.r.o., kde zastává pozici jednatele a výrobního manažera. Společnost REMAT GLASS s.r.o. provozuje moderní recyklační linku jak na obalové sklo, tak i na běžné druhy plochého skla, včetně lepeného a drátoskla.

Vincent Briard

Sustainability & Product Regulatory Affairs Director, Knauf Insulation

Vincent je průmyslový inženýr a již 30 let působí v oblasti izolací. Během své kariéry zastával různé pozice ve výrobě, vývoji produktů a marketingu. V poslední době se zaměřuje na udržitelné stavebnictví. Od roku 2004 zastupuje společnost Knauf Insulation v asociaci evropských výrobců izolací, EURIMA. Je aktivní v několika platformách v oblasti udržitelného stavebnictví a vytvořil síť odborníků, která se zabývá tématy jako LCA, systémy hodnocení šetrných budov, účinnost zdrojů, ekodesign a energetická účinnost.


Jan Brazda

ředitel výrobního závodu v Krupce, KNAUF INSULATION

Jan je absolvent Technické university Liberec, katedry sklářských a keramických strojů. 30 let praxe v různých odvětvích sklářské výroby v mezinárodním korporátním prostředí (AGC, Owens-Illinois). Od roku 2005 pracuje pro KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. jako ředitel výrobního závodu v Krupce u Teplic. Závod, přezdívaný jako vlajková loď skupiny, nastavil v oboru výroby minerální izolace na bázi skelného vlákna nové standardy a úspěšně je dále posouvá k novým horizontům.

Jiří Gina

technický specialista, Armstrong Building Products

Jiří vystudoval SPŠ Stavební – obor Vodní stavby, po ukončení studia začal pracovat jako stavbyvedoucí, kde řešil projekty od nabídek až po ukončení realizace. Dále působil jako produktový manažer ve společnosti Knauf a Projektový specialista ve společnosti Rockwool. V současné době pracuje jako technický specialista ve společnosti Armstrong Building Products. Převážnou dobu praxe se pohybuje v obchodně technických pozicích výrobců stavebních hmot v ČR se zaměřením na projekty.

Jiří Hrachovina

generální ředitel, HORMEN CE a. s.

Jiří vystudoval VUT v Brně, obor Světelná technika a celý svůj profesní život se pohybuje v oboru osvětlování. Posledních 14 let působí jako generální ředitel HORMEN CE a.s., jehož je spolumajitelem a zakládajícím akcionářem. Pod jeho vedením se HORMEN CE a.s. stal významným tuzemským výrobcem a dodavatelem projektových řešení.

Jaroslav Štoček

majitel Instalace Praha s.r.o.

Jaroslav v roce 1985 absolvoval Fakultu stavební na ČVUT a celý svůj profesní život se věnuje realizaci technických zařízení budov. Po ukončení studia ve státním podniku Průmstav přešel do závodu Instalace a po jeho privatizaci v roce 1992 v nástupnické společnosti INSTALACE Praha. Za 30 let praxe se podílel na instalaci systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky a elektroinstalace mnoha významných budov ve veřejné i soukromé sféře.

Eva Nykodymová

EHS a Sustainability manager, Skanska

Eva v roce 2006 absolvovala Vysokou Školu Chemicko – Technologickou v Praze na  fakultě životního prostředí v Praze.Začínala jako procesní inženýr se zaměřením na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v projektantské společnosti dodávající kompletní technologické celky v chemickém průmyslu.V dalších letech rozvíjela svoje znalosti například ve farmaceutickém průmyslu a výrobě,  načež v roce 2016 nastoupila do společnosti Skanska Property. Zde má na starosti koordinaci bezpečnosti a řízení rizik pro projekty komerčního developmentu a oblast udržitelnosti ve spolupráci se všemi jednotkami Skanska. Aktuálně spolu se svými kolegy usiluje o získání certifikace WELL pro projekty Skanska Property. Věří, že když jdete do věcí s nadšením je to minimálně půlka úspěchu.

Nicole Erdmann

Property & Expansion Manager, IKEA

Nicole absolvovala německou Technickou univerzitu v Darmstadtu (TUD) v oboru architektury. Po svém druhém titulu "Bauassessor" v městském plánování města Frankfurtu pracovala několik let jako developer pro rezidenční oblast. Téměř před 9 lety začala v německém IKEA Verwaltungs-GmbH jako projektový manažer Real Estate. Po otevření obchodu integrovaného v obchodním centru IKEA Centre v Lübecku (severní Německo) se stala zástupkyní vedoucího správce nemovitostí. Od září 2014 je zodpovědná za Property & Expansion IKEA v regionu CZHUSK. Dne 14. června 2017 byla úspěšně otevřena 8. prodejna v regionu a 3. prodejna v Maďarsku v Budapešti Soroksar s certifikací BREEAM "Very Good" a cesta pokračuje ...

Roman Bojko

Sustainability Manager, IKEA

Roman Bojko má téměř deset let zkušeností v oblasti podnikání a poradenství. Od roku 2010 je zapojen do řady projektů udržitelnosti a sociálních projektů zaměřených na různé sociální a environmentální otázky v České republice. V IKEA je Roman v současnosti odpovědný za řízení udržitelných aktivit společnosti na regionální úrovni v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Adriana Starostová

koncept Developer pro vzdělávání ve společnosti Saint-Gobain Ecophon

Adriana vystudovala bakalářský a magisterský obor marketing ve Velké Británii, ve Walesu. Za posledních pět let se vždy její práce úzce protínala s oblastí vzdělávání. V současnosti studuje doktorát na VŠE v Praze a zabývá se tím, jak mohou smysly ovlivňovat lidské vnímání. Má na kontě několik publikací (Hospodářské noviny, mezinárodní konference) na téma společenské zodpovědnosti firem a vlivu senzorických vjemů na člověka. Před nedávnem přijala výzvu v podobě pozice Koncept Developera ve společnosti Saint-Gobain Ecophon, kde předtím pracovala dva roky na koordinaci marketingových projektů. Její práce spočívá ve výzkumech týkajících se prostorové akustiky ve školách, udržování dialogu se státními institucemi (například ministerstvo školství a zdravotnictví) a konzultuje návrhy s koncovými uživateli.

Michaela Nedorostová

Senior Consultant - Associate Director, CBRE

Michaela má téměř sedmiletou zkušenost v oblasti šetrných budov. V současné době pracuje v CBRE od roku 2011 na projektech zaměřených na zefektivnění, trvalou udržitelnost a úsporný provoz komerčních budov. Její zkušenosti zahrnují certifikaci budov BREEAM či LEED, konzultanství v oblasti úsporných opatření a šetrný provoz komerčních budov. V současnosti se zabývá trendy zvyšující kvalitu a zdraví vnitřního prostředí.  „Stále více firem a společností si uvědomuje vliv a dopad pracovního prostředí na spokojenost, zdraví a produktivitu zaměstnanců. Na trhu vidíme mnoho příležitostí, kterým směrem tento trend realizovat. Našim cílem je trh formovat a hledat kvalitní řešení“.

Tomáš Novotný

výkonný ředitel a zakladatel 720 Degrees

Tomáš založil společnost 720° k využití nových technologií ke zlepšení našeho zdraví a produktivity v interiéru, kde dnes trávíme většinu času. Od té doby společnost pomáhá řešit kvalitu vnitřního prostředí a spokojenost zaměstnanců v celé Evropě a Severní Americe a nedávno získala ocenění "Nejlepší IoT Startup" od Nordics. Pro rozvíjení tohoto řešení musel tým zvolit multidisciplinární přístup, který kombinuje odborné znalosti z oblasti internetu, cloudu, inženýrství, chemie, kvality vnitřního prostředí, stavebního inženýrství i z jiných oborů. Tomáš je podnikatelem celý svůj život a zajímá se o to, zda nové technologie pomáhají lidstvu zlepšovat se a dosahovat nových horizontů.

Petr Kašík

obchodní ředitel, AMiT

Petr je obchodní ředitel skupiny Automation v české firmě AMiT, která se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů pro automatizaci budov. Celý profesní život pracuje v oboru průmyslové automatizace, v poslední době se zaměřuje především na oblast BMS, vnitřní prostředí budov, monitoring energií a dispečerská pracoviště. v současné době je také členem představenstva Rady pro šetrné budovy

Vladan Jesenský

ředitel českého zastoupení a CEE, Zumtobel Group

Vladan Jesenský je ředitelem českého zastoupení Zumtobel Group, mezinárodní společnosti jenž je lídrem v oboru profesionálního osvětlení. V tomto oboru Vladan působí již od roku 2000. V současné době zároveň řidí aktivity Zumtobel Group v zemích Střední a Východní Evropy. Jako zástupce společnosti Zumtobel stál při vzniku České rady pro šetrné budovy a později také působí v jejím představenstvu.

Generální partner

Hlavní partneři

Odborný partner

Partneři

Organizátor konference

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři