Vybraná témata konference

 • Mark Johnson: Regenerace brownfieldů
  Je regenerace brownfieldů řešením pro udržitelný rozvoj měst? Jak města přistupují ke svým zanedbaným územím v USA a jak v České republice? Mark Johnson se podělí o své zkušenosti s výstavbou a regenerací starých průmyslových objektů a představí své principy udržitelných měst.
 • Revitalizace brownfieldů v kontextu šetrného stavebnictví
  Co znamená revitalizace brownfieldů v kontextu šetrného stavebnictví? Prevence brownfieldů aneb nestavíme brownfieldy 2. generace?
 • Budovy v boji proti suchu
  Udržitelné hospodaření s vodou díky vleklým a opakujícím obdobím sucha se stává tématem číslo 1. Jak připravit budovy na klimatickou změnu? Jak ušetřit každou kapku a ochladit okolí? Mohou nám budovy pomoct v boji proti suchu?
 • Budova jako materiálová banka
  Až 35% z celkové produkce odpadů v České republice tvoří stavební a demoliční odpad. Proč budovy vnímat jako materiálovou banku a jak veliký potenciál pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji představuje jejich recyklace? Lze vůbec šetrně demolovat a je demolice vždy nutná
Více o programu

Galavečer

 • Recepce v rezidenci velvyslance USA
  Slavnostní zakončení konference proběhne v rezidenci velvyslance USA Stephena Kinga v Petschkově vile v Bubenči. Recepce v tomto výjimečném prostředí bude příležitostí pro výměnu dojmů s mluvčími a pozvanými hosty konference. VIP vstup na večerní recepci si můžete zakoupit při registraci na Konferenci.

Generální partner

Hlavní partneři

Záštitu poskytli

Partneři

Organizátor konference

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři