Program

08:30–09:00Registrace

09:00–12:50Plenární sekce I

Registrace

Coffee break

Inovace a technologie

Michal Petřík / Ivo Vojta

Coffee Break

Závěr & Shrnutí

12:50–13:45Přestávka na oběd

Přestávka na oběd

13:45–17:30Plenární sekce II

Inovace a technologie

Slawomir Szpunar

16:25–17:30Závěrečná plenární sekce

Brown Goes Green

Bernard Storch

18:00–20:00Recepce v rezidenci velvyslance USA

Recepce v rezidenci velvyslance USA

Generální partner

PANATTONI EUROPE

Generální partner

Hlavní partneři

Záštitu poskytli

Partneři

Organizátor konference

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři